Prognóza cien elektriny na rok 2020

Ján Pišta

Vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

Kontakt: jan.pista@jpx.sk

Ceny elektriny sú okrem dopytu a ponuky závislé od cien uhlia, plynu a emisných kvót.

Počas posledných mesiacov klesá vplyv cien uhlia a rastie vplyv cien plynu na ceny elektriny. Je to spôsobené tým, že čím ďalej tým viac uhoľných elektrární sa pri výrobe elektriny dostáva do straty a uvoľňuje tak priestor plynovým zdrojom. Výroba elektriny z uhlia produkuje oveľa viac emisií, ktoré potrebuje kryť vyšším objemom emisných kvót. Ich cena však za posledné dva roky vzrástla na trojnásobok. Cena plynu však v posledných mesiacoch prudko klesá. To prispieva k tomu, že výroba elektriny spaľovaním plynu sa stáva výhodnejšou, ako výroba elektriny spaľovaním uhlia. 

Keďže plynové zdroje potrebujú menej emisných kvót, znamená to zároveň, že mierne klesá vplyv cien emisných kvót na ceny elektriny. Emisné kvóty sú však politický projekt a ako taký sú značne ovplyvňované politickými rozhodnutiami. Práve tieto vplyvy spôsobujú pomerne veľké cenové pohyby, ktoré sa potom prenášajú aj do cien elektriny. Keďže emisné kvóty čaká tento rok viacero udalostí, poďme sa na ne pozrieť detailnejšie.

Tou najbližšou bude uvoľnenie zadržiavaných britských kvót. Európska komisia pozastavila ešte v roku 2018 britské aukcie emisných kvót pre rok 2019 organizované londýnskou burzou ICE kvôli predpokladu, že Británia odíde z EÚ v plánovanom termíne k 29. marcu 2019. Aukcie boli pozastavené kvôli riziku tvrdého brexitu. Vtedy by Británia natvrdo odišla aj zo systému EÚ ETS a ak by boli nejaké kvóty už predané, vznikol by problém, ako ich stiahnuť z obehu. Doteraz preto nebola predaná ani tona kvót alokovaných pre Britániu.

Pri riadenom brexite, ktorý nastane 31. januára 2020 však Británia zostane pre rok 2020 a spätne aj pre rok 2019 v systéme EU ETS a britské firmy tak budú povinné odovzdať emisné kvóty zodpovedajúce ich vypusteným emisiám. Európska komisia by mala následne umožniť uvoľnenie zadržiavaných britských kvót. Ich objem je približne 116 mil. ton, pričom 50 mil. ton sú kvóty ktoré budú alokované priamo a zadarmo a zvyšok by mal byť predaný v aukciách ICE. Problémom je termín, do kedy by mali byť tieto kvóty predané.

Normálne sú kvóty v aukciách predávané tak, aby ich firmy mohli použiť na dokladovanie svojej spotreby v príslušnom roku. V prípade britských kvót by to znamenalo predať všetko do konca marca. To by však mohlo stlačiť cenu emisných kvót až k 20 EUR/t. Je preto možné, že EK rozhodne o postupnejšom predaji rozloženom na dlhšie obdobie, možno až do konca roku. To by spôsobilo, že počas celého roku by sa na trh dostával dvojnásobok britských kvót. Nebol by to síce taký klesajúci impulz, ako rýchle vydraženie počas nasledujúcich dvoch mesiacov, no bol by to trvalo vyšší prídel, než sa pôvodne očakávalo. To by systematicky tlmilo rast cien emisných kvót počas celého roka.

Ďalším faktorom, ktorý bude emisné kvóty tlačiť nadol, bude nižší objem emisií vypustených za rok 2019. Dôvodom je nižšia výroba elektriny v uhoľných elektrárňach a teda aj nižší objem vypustených emisií. Ekonomické spomalenie spôsobilo pokles priemyselnej produkcie, čo znamená tiež pokles vypúšťaných emisií. Nečakám však, že tento pokles bude extrémny. Bude však vyšší ako tomu bolo po minulé roky. Tento fakt môže zatlačiť v apríli ceny emisných kvót o 1 až 2 eurá nadol. Ceny emisných kvót bude tlačiť nadol aj navýšenie tohoročného objemu poľských kvót a navýšenie objemov aukcií EEX o 50 mil. ton inovačného fondu.

Nahor môže ceny emisných kvót tlačiť MSR (Market Stability Reserve). Ide o mechanizmus, ktorý má redukovať prebytok emisných kvót v obehu. Prebytok vzniká ako rozdiel emitovaných kvót v systéme EÚ ETS a skutočne spotrebovaných kvót. Obrovský prebytok držal až do roku 2018 ceny emisných kvót hlboko pod 10 EUR/t. V máji sa dozvieme veľkosť tohto prebytku za rok 2019 a aj to, koľko kvót bude z neho presunutých do rezervy MSR. Z tohto čísla bude odvodená redukcia prídelov pre aukcie od septembra 2020. Nižší objem vypustených emisií by mal znamenať vyšší prebytok a teda aj presun vyššieho objemu do MSR a následný rast cien emisných kvót. V systéme EÚ ETS však zatiaľ chýbajú britské kvóty. Ak nebudú do množstva emitovaného za rok 2019 započítané, môže sa stať, že prebytok nakoniec nebude taký vysoký a očakávaný rast cien emisných kvót sa nedostaví.

Ďalším faktorom sú nemecké plány na odchod z uhlia. Nemci budú uzatvárať postupne uhoľné elektrárne a zároveň budú v systéme EU ETS vymazávať kvóty pôvodne alokované pre tieto elektrárne. Podľa predbežných plánov by malo byť vymazané len také množstvo, ktoré nepodlieha MSR. Menej kvót v systéme prispieva k rastovému sentimentu.

Nemecko sa rozhodlo zaviesť trh pre malých znečisťovateľov (napr. rodinné domy) a stanovilo, že minimálna cena kvót na tomto trhu neklesne pod 25 EUR/t. Trh ešte nie je otvorený. Je možné, že Nemci umožnia akési prepojenie trhov EU ETS a ich lokálneho trhu. To môže držať cenu EUA okolo úrovne 25 EUR/t. Už teraz sa Dec20 od tejto úrovne veľmi nevzďaľujú. Fakticky tam zatiaľ nie je žiadny fundament, ale sentiment už funguje.

Ak sa naplnia vyššie uvedené scenáre, cena emisných kvót Dec20 by sa mala do mája pohybovať približne medzi 23 až 27 EUR/t. V máji môže rásť nad túto úroveň. Je možné, že sa priblíži k magickej úrovni 30 EUR/t. Nemala by ju však prekonať.

Pre cenu slovenskej budúcoročnej elektriny CAL21 obchodovanej na burze PXE to znamená do mája pohyb medzi 47 až 51 EUR/MWh. V ďalšej časti roku sa môže postupne dostať až k 55 EUR/MWh.

Upozorňujem, že sa jedná iba o odhad na základe existujúcich informácií. Skutočnosť môže byť nakoniec celkom iná.

 

Ak máte záujem dostávať v pravidelných týždenných intervaloch do svojej mailovej schránky indikácie budúceho vývoja cien elektriny, plynu, emisných kvót, uhlia a ropy, alebo chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto indikácie prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na jan.pista@jpx.sk.

Najnovší obsah

Zdieľaj článok

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin