Ladislav Halász o zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadu. (ZEVO)

V 18. vydaní online magazínu BEZ NAPÄTIA sme diskutovali s riaditeľom spoločnosti ewia a.s., – Ladislavom Halászom o zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadu. Ewia a.s., je spoločnosť ktorá prináša na Slovensko moderné technológie na nakladanie s odpadom. Prioritne sa venuje technológiám energetického zhodnocovania odpadov.

Témy, na ktoré odpovedal náš hosť Ladislav Halász

  • Čo je to ZEVO a prečo ho Slovensko potrebuje?
  • Na Slovensku máme dve zariadenia ZEVO. Spĺňajú prísne normy tieto zariadenia aj po toľkých rokoch v prevádzke?
  • Koľko odpadu ročne spracujú a kam putuje teplo a elektrina, ktorá sa vyrobí?
  • Ako to je s odpadom na Slovensku v súčasnosti? Sme takým smetiskom v strede Európy?
  • Spoločnosť ewia plánuje výstavbu zariadení ZEVO. Kde vyrastie prvé moderné ZEVO zariadenie? V akom je to štádiu a kedy by mohlo byť nové ZEVO spustené do prevádzky?
  • ZEVO Mýty a fakty. Čo všetko po spracovaný odpadu vyprodukuje ZEVO?
  • Pohľad na globálnu ekologickú situáciu.
  • Čo by ste chceli odkázať verejnosti a našim divákom?

V krátkosti o Ladislavovi Halászovi

Profesionálne sa venujem téme životného prostredia viac ako dvadsať rokov. Ako environmentálny manažér som pôsobil takmer 16 rokov v automotiv sektore v spoločnostiach PSA v Trnave a JLR v Nitre. V súčasnosti som regionálnym riaditeľom v spoločnosti ewia a.s., ktorá prináša na Slovensko moderné technológie na nakladanie s odpadom. Prioritne sa venujem technológiám energetického zhodnocovania odpadov. Našim cieľom je v súlade s princípmi obehového hospodárstva minimalizovať skládkovanie odpadov a využiť energetický potenciál skrytý v nerecyklovateľnom odpade v zariadeniach na energetické využite odpadov (ZEVO). Slovensko je krajina závislá na skládkovaní, výstavba nových ZEVO ako súčasť budovania modernej infraštruktúry odpadového hospodárstva je cestou ako nás tejto závislosti zbaviť.

Web magazínu: https://beznapatia.sk/
Web partnerov: https://ewia.sk/
                            https://greenlogy.sk/

Zdieľaj článok

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin