Ladislav Halász o zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadu. (ZEVO)

V 18. vydaní online magazínu BEZ NAPÄTIA sme diskutovali s riaditeľom spoločnosti ewia a.s., – Ladislavom Halászom o zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadu. Ewia a.s., je spoločnosť ktorá prináša na Slovensko moderné technológie na nakladanie s odpadom. Prioritne sa venuje technológiám energetického zhodnocovania odpadov.

Témy, na ktoré odpovedal náš hosť Ladislav Halász

V krátkosti o Ladislavovi Halászovi

Profesionálne sa venujem téme životného prostredia viac ako dvadsať rokov. Ako environmentálny manažér som pôsobil takmer 16 rokov v automotiv sektore v spoločnostiach PSA v Trnave a JLR v Nitre. V súčasnosti som regionálnym riaditeľom v spoločnosti ewia a.s., ktorá prináša na Slovensko moderné technológie na nakladanie s odpadom. Prioritne sa venujem technológiám energetického zhodnocovania odpadov. Našim cieľom je v súlade s princípmi obehového hospodárstva minimalizovať skládkovanie odpadov a využiť energetický potenciál skrytý v nerecyklovateľnom odpade v zariadeniach na energetické využite odpadov (ZEVO). Slovensko je krajina závislá na skládkovaní, výstavba nových ZEVO ako súčasť budovania modernej infraštruktúry odpadového hospodárstva je cestou ako nás tejto závislosti zbaviť.

Web magazínu: https://beznapatia.sk/
Web partnerov: https://ewia.sk/
                            https://greenlogy.sk/

Najnovší obsah

Zdieľaj článok

Facebook
Twitter
LinkedIn