Ako sa recyklujú PET fľaše?

V 13. vydaní sme navštívili prevádzku, kde končí väčšina plastových fliaš, ktoré vyhodíme do žltej nádoby. Riaditeľ spoločnosti General Plastic, František Doležal nám vysvetlí, ako prebieha recyklácia PET fliaš a ako sa vyrábajú nové predlisky s podielom recyklovanej zložky. Čo všetko s týmto procesom súvisí a aké vyhliadky do budúcnosti má recyklácia PET fliaš na Slovensku a v Európe sa dozviete v tomto diely nášho magazínu.

S riaditeľom spoločnosti Františkom Doležalom sme sa rozprávali aj o týchto témach:

  1. Ako prebieha recyklácia PET fliaš
  2. Ako vznikajú nové recyklované PET predlisky
  3. Koľko PET odpadu končí na skládke a koľko ho reálne separujeme.
  4. Pomôže zálohovanie PET fliaš tomu, aby sme PET fľaše nevyhadzovali do prírody?

Najnovší obsah

Zdieľaj článok

Facebook
Twitter
LinkedIn