Marián Christenko – profesionál a odborník v odbore odpadového hospodárstva

V 10. vydaní online magazínu BEZ NAPATIA sme vyspovedali odborníka na odpadové hospodárstvo a hlasného kritika aktuálneho stavu nakladania s odpadmi na Slovensku, pána Ing. Mariána Christenka.

Zavítali sme do košického ZEVA (Zariadenia na energetické využitie odpadu), kde sme s jeho generálnym riaditeľom Ing. Mariánom Christenkom diskutovali o tom, ako je to s odpadovým hospodárstvom na Slovensku a čo nás v najbližšej dobe vo veci spracovania odpadu čaká. Uvidíte ako sa dá odpad zhodnotiť a premeniť na elektrickú energiu a teplo. V našej diskusii sme sa dotkli aj citlivej témy a to budovania takýchto zariadení v krajine a prečo sú tak dôležité.

Marián Christenko

Marián Christenko je profesionál a odborník v odbore odpadového hospodárstva. Je generálnym riaditeľom spoločnosti KOSIT a.s., ktorá vlastní 1 zariadenie pre energetické využitie odpadov (ZEVO), v ktorom sa ročne zhodnotí 130.000 ton odpadu ročne, vyprodukuje 55.000 MWh elektrickej energie a v čase zimného obdobia zabezpečí vykurovanie pre 4.200 domácností.

Témy, na ktoré odpovedal náš hosť:

  • Čo je to ZEVO a na akom princípe funguje?
  • Koľko ton odpadu ročne vyprodukujeme na Slovensku, kde končí a ako sa dá energeticky zhodnotiť?
  • V EÚ sme jednou z krajín, ktorá najviac skládkuje. Čo s tým, aké sú riešenia tejto situácie?
  • Kedy budeme mať na Slovensku centrum cirkulárnej ekonomiky?
  • Koľko takých centier je potrebných vybudovať v krajine, aby sme znížili objem odpadu na Slovensku?

Zdieľaj článok

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin