Nové klimatické ciele EÚ dodajú podporu aj cenám elektriny

október 2020

Ako som očakával v poslednom článku, v priebehu septembra zatlačil vyšší prídel emisných kvót v aukciách ceny elektriny nadol.

Začiatkom septembra však ceny slovenskej elektriny obchodovanej na pražskej burze PXE (produkt F PXE SK BL CAL-21) mierne vzrástli. Nahor ich tlačili ceny uhlia, ktoré rástli kvôli štrajku kolumbijských baníkov. Kolumbia je významný dodávateľ uhlia do Európy, preto ceny európskeho uhlia citlivo reagujú na akékoľvek výkyvy v kolumbijských dodávkach.

Avšak prepad akciových trhov, hlavne akcií technologických spoločností, ovplyvnil aj vývoj na komoditných trhoch. Spolu s ostatnými komoditami klesala aj slovenská elektrina. Ceny elektriny tlačilo navyše nadol už spomínané obnovenie vysokých objemov v aukciách emisných kvót.

V minulom článku som písal o tom, že v tomto roku je v aukciách predávaných oveľa viac kvót ako tomu bolo v minulom roku. Tento rozdiel je spôsobený dvojnásobným prídelom britských kvót, 50 miliónmi ton z Inovačného fondu a z emisných kvót v obehu je od septembra do MSR (Market Stability Reserve – tržná stabilizačná rezerva) presúvané menšie množstvo, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Navyše je tu pokles ich spotreby kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu, ktorý sa za tento rok odhaduje už na 300 miliónov ton.

V druhom septembrovom týždni zasadali výbory Európskeho parlamentu (EP). Na programe mali aj schvaľovanie zmien v klimatických cieľoch EÚ.

Najskôr výbor pre priemysel, výskum a energetiku, označovaný ako ITRE, schválil zvýšenie emisného cieľa EÚ, podľa ktorého by európske krajiny mali do roku 2030 znížiť svoje emisie o 55% oproti stavu z roku 1990. Platný cieľ má zatiaľ hodnotu 40%.

Hoci členovia výboru podporili toto navýšenie klimatického cieľa tesnou väčšinou, malo to veľký význam, pretože výbor ITRE je skôr proti navyšovaniu cieľov. Vysoké ciele totiž znevýhodňujú európsky priemysel voči zahraničnej konkurencii.

Deň na to schválil environmentálny výbor, označovaný ako ENVI, navýšenie tohto cieľa až na 60%. V kuloároch sa podľa agentúry Reuters pritom hovorilo dokonca až o 65%.

Podľa dokumentu, ktorý získala agentúra Montel, bude plénum Európskeho parlamentu nakoniec rokovať 5. až 8. októbra o návrhu znížiť emisie do roku 2030 o 55% oproti roku 1990. Súčasťou tohto návrhu bude aj jednorazové zníženie stropu pre každoročnú emisiu emisných kvót tak, aby sa táto hodnota priblížila viac realite. Zároveň bude potrebné zvýšiť lineárny redukčný faktor (LRF), ktorým sa tento strop každoročne znižuje. Aktuálny LRF je 1,74%. Už je síce schválené jeho zvýšenie na 2,2% od roku 2021, no táto hodnota nezabezpečí splnenie nového 55% cieľa. Odhaduje sa, že LRF by mal stúpnuť minimálne na dvojnásobok, aby bol 55-percentný cieľ splnený.

Tieto faktory spôsobili, že Dec20 v pondelok 14.9 zatvoril nad úrovňou 30 EUR/t. Slovenská elektrina kvôli tomu vzrástla na burze PXE na hodnotu 47,07 EUR/MWh, čo bolo jej dvojmesačné maximum.

Vzápätí však došlo k zvratu. Princípy schválených návrhov na zmeny v systéme EÚ ETS boli známe už dlhšiu dobu, takže už boli v cenách EUA sčasti započítané. Keďže k schvaľovaniu dôjde až začiatkom októbra, ceny EUA stratili rastový moment a otočili k poklesu. K tomuto obratu im pomohol aj vyšší prídel v aukciách EEX a ICE a vysoký tohtoročný prebytok, ktorý rastie kvôli epidémii ochorenia COVID-19. Elektrina tento vývoj nasledovala.

Ďalším faktorom, ktorý koncom septembra tlačil ceny elektriny nadol, boli obavy z nových opatrení proti šíreniu koronavírusu. Obavy vzbudzovali hlavne vysoké počty nových prípadov vo Francúzsku a Španielsku. V dôsledku týchto obáv sa prepadli akciové indexy, oslabilo euro a klesla aj cena ropy.

Tento vývoj však stlačil ceny emisných kvót Dec20 až pod 26 EUR/t, čo bola lákavá úroveň pre spotrebiteľov aj pre špekulantov. Množstvo nákupných príkazov vytlačilo za pár hodín cenu Dec20 až nad 28 EUR/t a spôsobilo tak aj rast cien elektriny. Kvôli slabej poľskej aukcii však EUA otočili k poklesu a nadol tlačili aj elektrinu. Tento pohyb výdatne podporovali aj spomínané vysoké objemy emisných kvót v aukciách EEX aj ICE.

Hoci vysoké objemy emisných kvót v aukciách tu budú až do 14. decembra, už začiatkom októbra očakávam rast cien emisných kvót. Dôvodom rastu bude schvaľovanie vyššie spomínaných klimatických cieľov EÚ. So začiatkom zimnej sezóny, ktorú predznamenáva chladnejšie počasie koncom septembra, budú rásť ceny uhlia aj plynu. Rastový trend sa prenesie aj do cien elektriny.

Ak máte záujem dostávať v pravidelných týždenných intervaloch do svojej mailovej schránky indikácie budúceho vývoja cien elektriny, plynu, emisných kvót, uhlia a ropy, alebo chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto indikácie prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na jan.pista@jpx.sk.

Ján Pišta

Vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

Kontakt: jan.pista@jpx.sk

Najnovší obsah

Zdieľaj článok

Facebook
Twitter
LinkedIn