5 dôvodov rastu cien energií

Ceny elektriny, plynu, uhlia aj emisných povoleniek atakujú v súčasnosti svoje historické rekordy.

Cena slovenského ročného základného pásma elektriny na nasledovný rok (CAL+1) prekonala na pražskej burze PXE úroveň 92 EUR/MWh. Cena najbližšieho kvartálneho produktu elektriny Q04-21 sa na burze PXE aktuálne šplhá na viac ako 115 EUR/MWh a cena najbližšieho mesačného produktu M10-21 atakuje 112 EUR/MWh.

Hoci ročná cena plynu svoje historické rekordy ešte neprekročila, keď sa nemecký NCG CAL-22 predáva aktuálne za viac ako 34 EUR/MWh, pričom svoj rekord zaznamenal 4. júla 2008, keď jeho cena bola 42,48 EUR/MWh, ceny ostatných najbližších produktov plynu majú svoje historické rekordy za sebou a aktuálne dosahujú nové a nové rekordy.

Ceny najbližšieho sezónneho produktu NCG Winter-2021 a kvartálneho produktu NCG Q04-21 aktuálne rastú nad 51 EUR/MWh a mesačný produkt NCG M10-21 dokonca prekročil úroveň 53 EUR/MWh. Ceny európskeho uhlia obchodovaného na burze ICE už prekročili 100-dolárovú úroveň. CAL-22 sa obchoduje za viac ako 117 dolárov za tonu a Q04-21 a M10-21 dokonca prekročili úroveň 154 dolárov za tonu.

Emisné povolenky na tento rok (EUA Dec-21) už prekročili úroveň 61 EUR/t.

Analytici konzultačnej spoločnosti Timera Energy uvádzajú vo svojom článku 5 dôvodov tohto prudkého rastu cien energetických komodít.

Prvým dôvodom je switching, teda prepínanie medzi výrobou elektriny z uhlia alebo z  plynu. Výrobcovia produkujú elektrinu vtedy, ak majú poistený výnos z jej predaja. To dosahujú tým, že k nevyhnutným nákladom pripočítajú náklady na uhlie, alebo plyn a na emisné kvóty a ak celkový výnos z predaja elektriny vyjde vyšší, ako je táto suma nákladov, nakúpia suroviny a predajú elektrinu. Tým si poistia svoj zisk.

Z grafu však vidno, že výroba elektriny z plynu sa kvôli prudkému rastu jeho cien stala začiatkom augusta nevýhodná. Tým sa opäť otvoril väčší priestor pre uhoľné zdroje. Tie však musia nakupovať viac emisných povoleniek, čím zvyšujú dopyt po nich a tlačia ceny nahor.

Druhým dôvodom je pokles dovozu skvapalneného plynu LNG do Európy. Pri aktuálnom vysokom dopyte po plyne tento príspevok Európe chýba a prispieva tak k prudkému rastu cien plynu.

LNG v súčasnosti prúdi hlavne do Ázie, pretože ázijskí obchodníci sú ochotní zaň platiť vyššie sumy ako európski.

Tretím dôvodom je fakt, že ruský Gazprom zatiaľ nereaguje na vysoký európsky dopyt po plyne zvýšeným exportom. Práve naopak, tok ruského plynu do Európy cez leto dokonca klesol.

Analytici Timera Energy za tým vidia stratégiu, ktorej cieľom je dostavať Nord Stream 2, nedostatok plynu na domácom ruskom trhu s plynom a aj neochotu Gazpromu platiť vysoké tranzitné poplatky za dodatočnú tranzitnú kapacitu.

Štvrtým dôvodom je nízky stav európskych zásobníkov plynu, ktorý vzbudzuje obavy z ich dostatočnej naplnenosti pred začiatkom zimnej sezóny.

Tlačenie plynu do zásobníkov sa riadi zimno-letným spreadom, teda rozdielom medzi cenou zimného a letného plynu. Okrem letných produktov vtláčajú obchodníci do zásobníkov aj plyn nakupovaný vo forme kvartálnych, mesačných, alebo dokonca spotových kontraktov.

Počas tohto leta však boli ceny týchto produktov takmer zhodné so zimnými cenami, čo demotivovalo obchodníkov vtláčať ich do zásobníkov.

Piatym dôvodom je podľa Timera Energy skutočnosť, že forwardová krivka TTF neklesne pod pásmo výhodnosti výroby elektriny z uhlia ani v priebehu budúceho roku. Znamená to, že aj budúci rok môže byť pre mnoho uhoľných zdrojov naďalej výhodnejšie vyrábať elektrinu v porovnaní s uhoľnými zdrojmi.

Analytici Timera Energy však zároveň upozorňujú, že veci môžu čoskoro zmeniť. Poukazujú na prudký prepad cien 18. a 19. augusta, ktorý bol podľa nich spôsobený jednak kvôli spomaleniu čínskej ekonomiky a útlmu amerických fiškálnych stimulov a jednak kvôli správam o uvedení plynovodu Nord Stream 2 do prevádzky.

Toľko Timera Energy.

Práve Nord Stream 2 má potenciál stlačiť začiatkom zimy ceny plynu a s nimi aj ostatných komodít prudšie nadol. Nedávno však Vyšší krajinský súd v Düsseldorfe zamietol námietku spoločnosti Nord Stream 2 voči neudeleniu výnimky z aktualizovanej európskej legislatívy. Pre Nord Stream 2 to teraz znamená zaregistrovať u nemeckého regulátora prevádzkovateľa tranzitného plynovodu. Tento proces môže trvať 6 až 8 mesiacov. Nádeje na skoré spustenie tohto plynovodu sa tak oddialili.

Faktorom, ktorý odporúčame intenzívne sledovať, je teda dianie okolo plynovodu Nord Stream 2.

Ďalším významným faktorom sú predpovede počasia.

Predpovede európskeho centra ECMWF, švédskeho SMHI a aj ČHMÚ indikujú aktuálne skôr chladnejšie počasie na najbližších 4 až 6 týždňov. Veľmi chladná jeseň môže ceny plynu dvíhať aj naďalej.

ECMWF aj americký NCEP CFSv2 však indikujú pre Európu teplejšiu zimu. Nevylučujú síce občasné vlny s extrémnymi mrazmi, pričom potvrdzujú aj vyššiu pravdepodobnosť fenoménu La Nina, ktorý spôsobil minulú extrémnu zimu v Ázii, ak by sa však Gazpromu podarilo spustiť dodávky plynu cez NS2 a zároveň by neznížil dodávky cez ostatné plynovody, mohlo by to spôsobiť aj výraznejší pokles cien plynu. CAL produkty by tak mohli klesnúť aj hlbšie pod 30 EUR/MWh.

Ak sa tak však nestane, ceny plynu môžu kvôli chladnejšej jeseni a obavám o dostatočné naplnenie zásobníkov ďalej rásť na nové rekordy.

Ak však naozaj príde teplejšia zima, nemusí to byť pri stabilných dodávkach cez všetky plynovody problém a ceny môžu aj prudšie klesnúť.

Ján Pišta

Vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

Kontakt: jan.pista@jpx.sk

Najnovší obsah

Zdieľaj článok

Facebook
Twitter
LinkedIn