Leto u dodávateľov energií

Michal Hudec Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií. V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Je to známa osobnosť v segmente energetiky na Slovensku, jeho aktivity sú spojené so súkromným aj verejným sektorom. (SÚHRN AKTIVÍT K 9/2019) Leto 2019 nebolo v energetike na Slovensku uhorkovou […]