2. diel

V druhom vydaní magazínu BEZ NAPÄTIA sme vyspovedali Rastislava Hanuláka, advokáta a experta na energetické právo. Náš stály hosť, energetický analytik Ján Pišta pomenuje faktory vplývajúce na ceny energií v najbližšom období.

S Rastislavom Hanulákom sme sa rozprávali o týchto témach:

  1. Cenová regulácia ako prekážka rozvoja
    hospodárskej súťaže
  2. Ako by to mohlo fungovať na SR podľa pravidiel EÚ?
  3. Predstavíme publikáciu Zákon o energetike

Témy, na ktoré nám odpovedal náš pravidelný hosť, Ján Pišta:

  1. Aké sú faktory vplývajúce na ceny energií
    v najbližšom období?
  2. Aká by mala byť hodnota emisných kvót podľa štúdie do konca roka a ich vplyv na cenu energií

Hostia v druhom vydaní nášho online magazínu

Rastislav Hanulák
Advokát a zakladajúci partner spoločnosti Capitol Legal Group

Od roku 2006 sa venuje advokácii, najmä právu v elektroenergetike, plynárenstve a teplárenstve. Je spoluautorom odbornej publikácie Zákon o energetike.

Ján Pišta
Energetický analytik spoločnosti JPX

Ján Pišta v rokoch 2006 až 2014 riadil obchodovanie s elektrinou, plynom a emisnými kvótami v Stredoslovenskej energetike. V súčasnosti pôsobí vo vlastnej konzultačnej spoločnosti JPX s.r.o., zameranej na poskytovanie energetického poradenstva a predikciu spotreby a výroby elektriny.

vypočujte si podcasty
bez napätia

vypočujte si podcasty
bez napätia